Du visar för närvarande Inbjudan till årsmöte 2024

Årsmötet kommer att hållas i klubbstugan den 17 mars klockan 14:00-15:00.
Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10 mars, så vi hinner få med det på årsmötet. Maila in
dessa förslag och motioner till:

info@kilsmkmc.nu

eller skickar via snigel-post till

Kils MK MC,
Dyvelstensvägen 13
66730 Forshaga.

Anmälan om deltagande vid årsmötet senast 14 mars till mejl info@kilsmkmc.nu så vi vet hur mycket fika vi ska köpa. Obs! För rösträtt ska medlemsavgiften vara betald.

Dokument inför årsmötet

Agenda

https://www.kilsmkmc.nu/wp-content/uploads/2024/02/Dagordning-arsmote-2024.pdf

Valberedningens förslag

https://www.kilsmkmc.nu/wp-content/uploads/2024/02/Valberedningens-forslag-till-styrelse-2024.pdf

Verksamhetsberättelse

https://www.kilsmkmc.nu/wp-content/uploads/2024/02/Verksamhetsberattelse-2023.pdf

Om du vill se balansrapport och resultatrapport, maila info info@kilsmkmc.nu så får du dem.