Styrelsen

Ordförande: Henrik Jonsson

Ledamot/Vice ordförande: —

Ledamot/sekreterare: Martin Gustafsson 

Ledamot: Anna Larsson

Ledamot: Linda Askstrand

Ledamot: André Vestlund

Ledamot: Robert Jakobsson

Ledamot: Daniel Reuterwall

Suppleant: Camilla Ekbom

Valberedningen

Vakant

Grupper och kontaktpersoner

Ekonomi

Revisor: Peo Lundqvist

Kassör: Per Axelsson

Bokföring: Kenneth Persson

Tävlingsgruppen

Henrik Jonsson

Bangruppen

Henrik Jonsson är ansvarig för bangruppen. 

Serielaget

Henrik Jonsson och Jan-Erik Eriksson

Tränargruppen

Tomas Eklund

Endurogruppen

Tomas Eklund

Sponsoransvarig

Linda Askstrand och Kristoffer Askstrand

Kiosk/städning

Vakant

Miljöombud

Jan-Erik Eriksson, Jonny Wikström och Emma Nyholm

Adresser och uppgifter

Föreningsnummer 31324-27
Bankgiro 5111-1185
Organisationsnummer 873202-1590

Postadress

Susanne Lindgren, Dyvelstensvägen 13
66730 Forshaga

Fakturaadress

Susanne Lindgren, Dyvelstensvägen 13
66730 Forshaga

Miljöpolicy

Miljöarbetet skall bedrivas i enlighet med Kommunens & Svemos riktlinjer för miljöpolicy.

Målsättningen är att informera medlemmarna om vilken policy klubben bedriver så att medlemmarna får vetskap om hur de skall förfara sig när de besöker anläggningen.

Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt så att natur och omgivning inte störs mer än nödvändigt.

Verksamheten skall bedrivas så att medlemmar och besökare som besöker anläggningen får ett positivt intryck av motorsporten som bedrivs på anläggningen.

När beslut fattas skall det alltid vägas in hur detta påverkar miljön.

Klubben skall aktivt arbeta för att samtliga restprodukter från anläggningen tas tillvara på bästa möjliga vis.

Stadgar

Stadgar Kils MK MC