För att förenkla och modernisera så har vi skaffat GoBraap. Det underlättar både för dig som förare och oss som klubb. Det är det som kommer att gälla inom kort, lite arbete återstår innan det är i 100% drift.

  • Snabbare inskrivning. Gör allt i appen innan du kommer till banan.
  • Lättare att hitta öppettider med mera för klubben.
  • Kolla banstatus.
  • Vi som klubb kan enklare redovisa närvaro mot kommunen med mera.
  • Lätt att använda när man besöker andra klubbar som också har Gobraap!

Så förbered dig genom att ladda hem appen och logga in.

Se till att lägga in Kils MK MC som klubb om du är medlem. Man kan lägga till sina familjemedlemmar.

Allt om hur du gör finns här:

https://gobraap.com/se/faq