Årsmötet kommer att hållas i klubbstugan den 26 mars klockan 11:00.
Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 mars 2023. Ni mejlar in
dessa förslag och motioner till:

info@kilsmkmc.nu

eller skickar till

Kils MK MC,
Dyvelstensvägen 13
66730 Forshaga.
Anmälan om deltagande vid årsmötet senast 21 mars till mejl info@kilsmkmc.nu

/Styrelsen Kils MK MC

Valberedningens förslag för 2023: